Середа, 21.02.2024, 04:32
Вітаю Вас Гість | RSS

Сайт Ковчинського ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Л.П. Деполович

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Українська мова

Зворотний зв'язок – Viber 0967770609

 

28.05.2020

Тема: Урок мовленнєвого розвитку. Побудова розповіді на соціокультурну тему

Завдання:

Побудувати розповідь на тему: «Яким я бачу майбутнє своєї України»

27.05.2020

Контрольна робота https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=822452

26.05.2020

Тема: Функції модальних, заперечних часток. Естетична цінність часток і звуконаслідувань. Стилістичні функції вигуків. Національні етикетні вигуки

Завдання:

Повторити службові частини мови: частку, вигук

Дати відповіді на питання підручника с. 212 ,214

Ознайомлення зі стилістичними функціями часток та вигуків

Виконати вправи 613 (усно), 614( письмово)

Домашнє завдання: вправа 615 (письмово)

 

25.05.2020

Тема: Стилістичні функції службових частин мови. Синонімія прийменникових конструкцій. Повторення прийменників, сполучників як засіб увиразнення мовлення

Завдання:

Повторити службові частини мови: прийменник та сполучник

Дати відповіді на запитання підручника с. 207, 209

Ознайомитися зі стилістичними функціями службових частин мови

Дібрати текст художнього стилю, визначити роль прийменників та сполучників

Виконати вправи 595 (письмово)

 

22.05.2020

Тема: Урок мовленнєвого розвитку. Контрольне есе

Завдання:

Написати есе на одну із тем:

«Майбутнє починається з нас»

«Чи легко бути молодим?»

 

21.05.2020

Тема: Урок мовленнєвого розвитку. Ділові папери: звіт про виконану роботу

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал теми 25 с. 267

Виконати вправи 744 (усно), 745 (усно), 746 (письмово)

Домашнє завдання: вправа 747 (письмово)

 

20.05.2020

Тема: Зв’язка. Вигуки,  ознаки та розряди їх. Правопис вигуків і особливості вживання. Розділові знаки у реченнях з вигуками. Звуконаслідувальні слова

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 85

Виконати вправи 610 (усно),  611 (письмово), 612 (письмово)

Домашнє завдання: параграфа 85 вправа 616 (письмово)

 

19.05.2020

Тема: Частка, функції часток. Групи за значенням. Правопис заперечних часток

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал параграфа 84

Виконати вправи 604 (письмово), 605 (письмово)

Домашнє завдання: параграфа 84, вправа 609 (письмово)

15.05.2020

Тема: Сполучники сурядності та підрядності. Морфологічні типи сполучників. Правопис сполучників. Особливості вживання деяких сполучників. Перехід повнозначних слів у сполучники

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 207- 208

Виконати вправи підручника 597 (письмово), 598 (письмово), 600 (письмово), 603 (письмово),

14.05.2020

Тема: Прийменник, його особливості. Групи за походженням та морфологічним складом. Правопис прийменників. Особливості вживання деяких прийменників. Синонімія прийменників. Перехід повнозначних слів у прийменники

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 205

Виконати вправи підручника 587(письмово), 588 (письмово), 589 (письмово), 593 (письмово)

 

13.05.2020

Тема: Урок мовленнєвого розвитку. Виступ на зборах, семінарах, конференції

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал теми 4 с. 223, 224

Виконати вправи підручника 640 (письмово), 641 (письмово), 643 (письмово)

 

12.05.2020

Тема: Прислівники за походженням. Написання не з прислівниками

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 204

Виконати вправи підручника 584 (усно), 585 (усно), 586 (письмово)

08.05.2020

Тема: Ступені порівняння означальних прислівників. Правопис прислівників і прислівникових сполучень

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 200, 202

Виконати вправи підручника 573 (письмово), 574 (письмово), 575 (письмово), 581 (письмово)

 

07.05.2020

Тема: Прислівник як частина мови. Розряди прислівників за значенням: обставинні й означальні. Морфологічні типи прислівників

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 196- 197

Виконати вправи підручника 565 (усно), 566 (письмово), 567 (письмово), 569 (письмово)

 

06.05.2020

Тема: Дієприслівник. Дієприслівники доконаного та недоконаного виду. Дієприслівниковий зворот. Творення і вживання дієприслівників

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника параграф 78

Виконати вправи підручника 554 (письмово), 556 (письмово), 558 (письмово), 560 (письмово)

 

05.05.2020

Тема: Урок мовленнєвого розвитку. Усний текст-роздум або комбінований текст, що відповідає досвіду, інтересам, психологічним особливостям для досягнення життєвих цілей

Завдання:

Скласти усний текст-роздум чи комбінований текст на одну з тем: «У чому я вбачаю сенс життя», «Яким я уявляю своє майбутнє», «Моя майбутня професія»

30.04.2020

Тема: Творення і правопис дієприкметників. Відмінювання і вживання дієприкметників. Дієприкметниковий зворот. Перехід дієприкметників у прикметники. Безособові форми на  -но, -то

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 189

Виконати вправи 538 (письмово), 539 (усно)

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 191, 192, 193

Виконати вправи 546 (письмово), 547 (письмово), 550 (усно), 551 (письмово)

 

 

29.04.2020

Тема: Дієприкметник як особлива форма дієслова. Дієслівні та прикметникові характеристики дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники, відмінювання їх

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 188- 189

Виконати вправу 537 (письмово) , скласти завершення тексту

Виконати вправи 542 (письмово) , 543 (письмово)

 

24.04.2020

Тема: Урок мовленнєвого розвитку. Доповідь у науковому стилі (підготовча робота)

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 258- 259

Виконати вправу 272 (усно)

Підготувати доповідь у науковому стилі (теми доповідей у вправі 724)

 

23.04.2020

Тема: Особові, родові, числові форми дієслів. Перехідні і неперехідні дієслова. Стан дієслова. Зворотні дієслова. Чергування приголосних в особових формах дієслів теперішнього та майбутнього часу

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 186- 187

Виконати вправи 531 (письмово) , 532 (письмово), 533 (письмово), 534 (письмово)

 

22.04.2020

Тема: Види дієслів (доконаний і недоконаний),творення їх, уживання одного в значенні іншого. Часи дієслів (теперішній, минулий, майбутній), творення їх. Способи дієслів (дійсний, умовний, наказовий), творення їх

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с.181

Виконати вправи 514 (усно), 515 (усно), 516 (письмово)

Опрацювати таблицю підручника с. 183

Виконати вправу 519 (письмово)

Опрацювати теоретичний матеріал с. 185

Виконати вправу 525 (письмово) 527 (письмово), 528 (усно) ,529 (письмово)

 

 

21.04.2020

Тема: Особливості семантики , граматичні ознаки дієслів. Дві основи дієслова. Поділ дієслів на дієвідміни. Словозміна дієслів першої та другої дієвідміни

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 178, 179, 180

Виконати вправи підручника 507 (письмово) 509 (письмово), 510 (письмово), 513 (письмово)

 

17.04.2020

Тема: Дієслово як частина мови. Форми дієслова: дієвідмінювані , відмінювані, незмінні). Зміни звуків в особових формах дієслів. Безособові дієслова.

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 176

Виконати вправи 499 ( письмово), 500 (письмово), 502 (письмово)

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 177

Виконати вправи 503 ( письмово), 504 (письмово)

 

16.04.2020

Тема: Контрольна робота. Українська морфологія як розділ мовознавства (I частина) (тестування)

Завдання:

Виконати тестові завдання https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=613468

 

15.04.2020

Тема: Синтаксичні функції числівників. Написання числівників і відчислівникових слів

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 174- 175

Виконати вправи підручника 494 (письмово), 496 (усно), 498 (письмово)

14.04.2020

Тема: Відмінювання числівників. Паралельне використання відмінкових форм числа. Паралельне вживання числівників з іменниками у непрямих відмінках

Завдання:

Опрацювати таблицю підручника с. 171

Виконати вправу 486 (письмово), 487 (усно)

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 172- 173

Виконати вправи підручника 489 (письмово), 490 (письмово), 493 (письмово)

10.04.2020

Тема: Числівник як частина мови. Формування числівника як частини мови. Число й числівник. Розряди числівників за значенням, характеристика їх. Групи числівників за будовою

Завдання: 

Опрацювати теоретичний матеріал параграф 66

Виконати вправи 471 (письмово) , 472 (письмово), 473 (усно), 474 (письмово)

Опрацювати таблицю підручника с. 169

Виконати вправи 478 (письмово), 480 (письмово), 481 (письмово)

 

09.04.2020

Тема: Урок мовленнєвого розвитку. Електронний лист. Смс-повідомлення

Завдання:

Опрацювати текст (вправа 730) та виконати завдання до нього

Виконати вправу 732 (усно), 733 (усно), 734 (письмово)

 

08.04.2020

Тема: Відмінювання займенників. Явище прономіналізації. Правопис займенників. Написання заперечень неозначених займенників. Перехід займенників в інші частини мови. Стилістичні функції займенників

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал с. 163

Виконати вправи 461 (усно), 462 (письмово), 464 (письмово)

Опрацювати теоретичний матеріал с. 164- 165

Виконати вправи 465 (письмово), 466 (усно), 470 (письмово)

07.04.2020

Тема: Своєрідність займенника як частини мови. Розряди займенників за значенням, характеристика їх. Групи займенників

Завдання:

Опрацювати теоретичний матеріал підручника с. 161- 162

Виконати вправу 467 (усно), 458 (письмово), 459 (усно), 460 (письмово)

 31.03.2020

Тема: Ступені порівняння якісних прикметників, творення їх. Зміни приголосних при творенні ступенів порівняння творення прикметників. Повні  і короткі форми прикметників, стягнені і нестягнені форми повних прикметників, особливості функціонування їх у сучасній українській мові.

Завдання:

Опрацювати параграфи 61, 62

Виконати вправи 436 (письмово), 437 (усно), 438 (усно), 442 (письмово), 445 (письмово)

 

01.04.2020

Тема: Творення відносних і присвійних прикметників. Відмінювання прикметників.

Завдання:

Опрацювати таблицю підручника с. 158, 160

Виконати вправи 448 (письмово), 449 (письмово), 450 (письмово), 451 (письмово).

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829

Ковчинська ЗОШ © 2024
Безкоштовний хостинг uCoz